ZO ČSV Trutnov

31.05.2013 23:12

Zápis z členské schůze ZO dne 9.5.2013  místo: pivnice U Truta

Přítomni:  Melezínek, Mašek, Trobl, Kožíšek, Vondra Vít, Kopáček, Bouška, Loufek, Vaněk.

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS a nové úkoly

2.  Zhodnocení jarního ošetření včelstev

3.  Zjištění ztrát včelstev přes zimu

4.  Příprava prezentací přes letní období

5.  Účast na slavnostech Trutnov – město draka

6.  Diskuse                                               

K bodu 1.  Přítel Mašek seznámil přítomné se zápisem z minulé členské schůze a s plněním uložených úkolů.

K bodu 2... Zhodnocení jarního ošetření včelstev:

Léčivo, které jsme objednali pro jarní ošetření včelstev, jsme obdrželi až začátkem května a vzhledem k vývoji počasí jsme ho již namohli použít. Pro včelaře, kteří o to požádali, jsme využili loňské podzimní zásoby přípravku M-1 AER.

Úkol - Na schůzi OO ČSV Trutnov:

·         upozornit na pozdní dodání léčiva, pokud je stanoveno jarní plošné ošetření včelstev,

·         při stanovení okruhu, která včelstva se budou léčit, vycházet z množství roztočů na jedno včelstvo.

Odpovídá: přítel Horský a přítel Trobl

K bodu 3.  Zjištění ztrát včelstev.

Z důvodu velkých ztrát včelstev přes zimní i jarní období se výbor ZO rozhodl monitorovat počty uhynulých včelstev. Z výsledků bude možné stanovit příčiny a navrhnout vhodná opatření.

Úkoly:

·         všichni včelaři a důvěrníci, kteří mají e-mailovou adresu, nahlásí počty uhynulých včelstev příteli Horskému, na adresu: horsky.zdenek@post.cz,

·         důvěrníkům, kteří nemají e-mailovou adresu, sdělí tento úkol přítel Horský.

K bodu 4.  Příprava prezentací přes letní období.

Přítel Mašek kontaktoval některé mladé členy naší ZO, zda by připravili přes letní a podzimní období svoje prezentace, kterými bychom zpestřili schůze v zimním období. Prezentace by se měla zaměřit na způsob včelaření (včelařův rok, od sundání medníků, krmení, léčení, zimní práce, jarní prohlídky, rozšiřování, obměna matek, medobraní až po novou přípravu na zimní období).

Prezentace zatím přislíbili: přítel Valenta Milan, přítel Valenta Libor a přítel Adámek Jan.

Prezentace nejen že zpestří naše schůze, ale přinesou i nové podněty o způsobu včelaření pro poučení ostatních.

K bodu 5.  Účast na slavnostech Trutnov – město draka                             

Naše ZO se na vyzvání občanského sdružení Trutnov – město draka zúčastnila v sobotu 4.5.2013 této slavnosti.

Měli jsme dva stánky na Krakonošově náměstí a za účasti přítele Hrůzy, Horského, Trobla a Maška jsme prezentovali naše výrobky.

K bodu 6.  Diskuse se zaměřila na úhyny včelstev.

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.  Další schůze13.6.2013.

Zapsal:  Ing. Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 10.5.2013      

Zpět