Jubilea.

 

   Základní organizace ČSV Trutnov

   Seznam jubilantu pro rok 2012

   Žádáme laskavě o uvedení jmen v časopise Včelařství v roce 2012 v rubrice JUBILEA

   březen

   80 let – Krejčí Jaroslav

   květen

   70 let – Loufek Václav

   červenec

   85 let – Šotolová Věroslava

   srpen

   65 – Jindra Jiří

   září

   80 let – Uttendorfský Štěpán

   říjen

   93 let – Hošek Karel

   prosinec

   80 let – Drábek Jaroslav

   Děkujeme za kladné vyřízení.                          Kontakt: kusova@vcelarstvi.cz

   Horský Zdeněk, jednatel ZO ČSV Trutnov