ZO ČSV Trutnov

17.12.2012 22:04

 

 

Zápis z členské schůze ZO dne 13.12.2012  místo: pivnice U Truta

Přítomni: Horský, Melezínek, Mašek, Trobl, Uttendorfský, Kožíšek,

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS a nové úkoly

2.  Předání dotací

3.  Informace ze zasedání OO ČSV

4.  Úkoly pro zajištění a odevzdání vzorků měli

5.  Dotazníková akce

6.  Diskuse

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

a)      Ztracený nápis naší ZO používaný nad vchodem do stanu je u přítele Novotného.

b)      Přítel Horský a přítel Hrůza připraví pro únor a březen 2013 svoji prezentaci.

K bodu 2...Dne 29.11.2012 byly v pivnici U Truta předány dotace na podporu včelařství jednotlivým členům naší ZO.

 

K bodu 3.  Dne 12.12.2012 se v Trutnově konalo zasedání OO ČSV, kterého se zúčastnili za naši ZO přítel Horský, Trobl a Mašek. Mimo řešení běžných úkolů byl věnován důraz na zajištění včasného odevzdání vzorků měli.

 

K bodu 4.  Vzorky měli musí být odevzdány na veterinární správu MVDr Mertovi do 8.2.2013.

Úkoly pro včasné odevzdání vzorků měli:

1)     všech důvěrníků. Pozvánky zajistí přítel Horský.

2)     Všichni včelaři naší ZO mají povinnost odevzdat vzorky měli důvěrníkům do 31.1.2013. Na příští schůzi naší ZO konané dne 10.1.2013 od 16,00 hod. v pivnici U Truta pozvat a zajistit účast

3)     Důvěrníci (případně včelaři) odevzdají vzorky měli v úterý dne 5.2.2013 od 16,00 do 17,00 hod. v pivnici U Truta. Je to poslední termín pro odevzdání vzorků. Zde si vzorky převezme přítel Hrůza a zajistí jejich předání MVDr Mertovi do 8.2.2013.

4)     Vzorky měli se odevzdávají v kelímku (například od jogurtu) zakryté hadříkem a stažené gumou. Na kelímku bude uvedeno jméno a příjmení včelaře a počet včelstev. Včelaři, kteří mají více stanovišť ještě uvedou stanoviště.

5)     Upozorňujeme, že neodevzdání vzorků měli je neplnění veterinárních předpisů a může být trestáno pokutou.

 

K bodu 5.  Na příští schůzi zajistí přítel Mašek vyhodnocení dotazníkové akce.

 

K bodu 6.  Diskuse se zaměřila na podzimní léčení a zajištění včasného odběru měli.

 

Výbor ZO ČSV Trutnov přeje všem našim členům šťastné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 pevné zdraví, stále dobrou náladu a radost z úspěšného včelaření.

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.  Další schůze 10.1.2013.

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 13.12.2012

Zpět