Zápis z členskéschůze.

08.11.2011 20:06

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 13.10.2011

Přítomni: Hrůza, Kožíšek, Melezínek, Uttendorfský, Mašek, Trobl, Kopáček, Valenta Milan, Valenta Libor, Semerád, Loufek, Horský

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Zajištění dalšího aerosolu

3.  Rozdělení (využití) účelové dotace od města Trutnov

4.  Návrh na zakoupení dataprojektoru

5.  Úraz při včelařské činnosti – přítel Uttendorfský

K bodu 1.  Předseda přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

K bodu 2. Přítel Hrůza zajistí objednání a nákup dalšího aerosolu pro potřeby organizace.Dále oznámil, že bylo všem důvěrníkům rozděleno léčivo pro podzimní léčení včelstev.

K bodu 3. Přítel Trobl se spojí s př. Škodou ohledně pomoci včelařskému kroužku, aby se nakoupily včelařské potřeby a vybavení v souladu  s čerpání dotace k tomu určené.

K bodu 4. Přítel Valenta Milan zajistí na následující schůzi prospekty na diaprojektor, aby bylo možné vybrat přístroj vhodný pro potřeby ZO.

K bodu 5. Přítel Uttendorfský oznámil, že bude uplatňovat odškodnění úrazu ze Svépomocného fondu. Úraz se stal v souvislosti se včelařskou činností. Pořezal si ruku kotoučovou pilou při řezání přířezů na rámky.

 

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  v 16 hodin.  Další schůze 10.11.2011

Zapsal. Horský Zdeněk   dne 8.11.2011.      

Zpět