Zápis z členské schůze ZO dne 6.9.2012

09.10.2012 22:05

 

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 6.9.2012  místo: pivnice U Truta

Přítomni: Horský, Melezínek, Loufek, Mašek, Trobl, Uttendorfský, Hrůza ….

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Zhodnocení výstavy „Svět květin“

3.  Aktiv zástupců ZO

4.  Odevzdání žádostí o dotace

5.  Diskuse

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

K bodu 2..Organizační zajištění výstavy „Svět květin“ proběhlo podle stanoveného harmonogramu a výbor ZO děkuje všem členům, kteří se na zajištění podíleli. Stále je největší zájem o živé včely, které zajišťuje přítel Hrůza. Příště musíme zajistit zakrytí nevkusných stolů, chyběl nám nápis naší ZO nad vchodem do stanu a je třeba zajistit informační plakáty popisující základní informace o včelách.

K bodu 3..Dne 8.9.2012 se koná v Hradci Králové aktiv zástupců ZO a OO  ČSV k aktuální problematice včelařství. Za naší ZO se zúčastní přítel Horský.

 

K bodu 4  Na schůzi měli včelaři naší ZO možnost odevzdat vyplněnou „Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D  Podpora včelařství“ včetně druhé strany „Podklady pro statistický výkaz….“ a také vyplněné „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“. Přítel Horský překontroluje úplnost žádostí a zajistí odeslání. Pokud bude některá žádost chybět, informuje dotyčného nebo jeho důvěrníka. Povinností včelaře je doručit včas vyplněnou žádost příteli Horskému.

 

K bodu 5  Diskuse se hlavně zaměřila na poznatky při letním léčení. Účinnost léčiva Apiguard ukáže až podzimní léčení a množství spadu broučků a také výsledky z odevzdané měli.

 

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.  Další schůze 11.10.2012.

 

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 6.9.2012   

Zpět