Zápis z členské schůze ZO dne 14.6.2012

24.06.2012 23:04

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 14.6.2012

Přítomni: Kožíšek, Melezínek, Mašek, Trobl,  Uttendorfský, Horský, Kopáček, Vondra, Bouška,    Podlipný, Mrštík, Valenta Milan

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Příjmutí nového člena

3.  Žádost občanského sdružení

4.  Příprava letního léčení

5.  Příprava a zajištění červencové členské schůze

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

K bodu 2. Příjmutí nového člena : Doležal Martin, Zájezd 70 Česká Skalice , stanoviště včelstev Mladé Buky.

K bodu 3. Na schůzi se dostavili zástupci Občanského sdružení Camphill Kuks Bohemia  se žádostí o členství v naší ZO. Přítel Horský prověří možnost členství právnické osoby v ZO.  Se závěry budou zástupci Občanského sdružení seznámeni na příští čl. schůzi.

 K bodu 4. Na dnešní členské schůzi bylo rozhodnuto využít pro letní léčení léčivo Apiguard (léčivý přípravek na bázi thymolu) pro jednoduchost aplikace. Na léčivo bude možno využít dotace. Množství požadovaného léčiva musí včelaři nahlásit osobně nejpozději na členské schůzi dne 13.7.2012 (viz bod níže) nebo přes včelařské důvěrníky z důvodu včasného zajištění léčiva. Informace k tomuto druhu léčiva je na webu.

K bodu 5. Dne 13. 7.2012 od 16,30 hod. se koná členská schůze naší ZO ve Lhotě u Trutnova v místní restauraci.  Na této schůzi bude provedena prezentace léčiva Apiguard. Toto léčivo je vhodné pro letní léčení, po skončení medobraní. Všichni přítomní budou na této schůzi seznámeni se způsobem tohoto léčení a se způsobem objednání potřebného množství léčiva a s jeho cenou. Pro účast na této schůzi lze využít místní dopravu s odjezdem z Trutnova aut. nádraží v 15,53 hod., příjezd do Lhoty v 16,13 hod. Odjezd ze Lhoty směrem na Trutnov je v 18,15 hod.

Se zápisem z dnešní schůze budou seznámeni všichni důvěrníci.  Zajistí přítel Horský.

Všichni důvěrníci zajistí informaci všem členům naší ZO. Zároveň doporučujeme účast včelařských důvěrníků na pravidelné schůzce členů ZO o den dříve 12.7.2012 od 16,00 hod. v salonku pivnice U Truta.

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  v 16 hodin.  Další schůze 12.7.2012

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 14.6.2012

Zpět