Zápis z členské schůze ZO dne 12.7. a 13.7.2012

03.08.2012 22:22

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 12.7. a 13.7.2012  místo: pivnice U Truta/ restaurace Lhota u TU

Přítomni dne 13.7.2012:Horský, Semerád, Přívratský, Dlouhý, Vondra, Fiala B., Jindra, Houser, Kožíšek, Kopáček, Vilim, Posdiena, Bednářová, Melezínek, Ufniarz, Valenta M., Loufek, Fiala P., Mašek, Trobl, Typlt, Škoda, Peisker, Nývlt, Valenta J., Zelinka, Beran, Tuček, Hrůza.

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Žádost občanského sdružení

3.  Příprava a zajištění letního léčení

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

K bodu 2.. Občanskému sdružení Camphill Kuks Bohemia bylo sděleno, že se mají hlásit u ZO Dvůr Králové n. L., kde mají své stanoviště. S vedením ZO Dvůr Králové n. L., toto projednal přítel Horský.

K bodu 3..Na obou schůzích byl vysvětlen hlavní důvod letního léčení (ochrana zimní generace včel). Přítomní členové byli seznámeni s návodem výrobce na použití léčiva Apiguard (léčivý přípravek na bázi thymolu). Tento návod je uložen na webu: https://zocsv-trutnov.webnode.cz/news/prirozenou-cestou-ke-zdravym-vcelam-lecivo-apiguard/ . Dále byli přítomní členové seznámeni se zkráceným návodem, který je přílohou tohoto zápisu.

V průběhu schůze byly zodpovězeny dotazy přítomných. Protože se jedná o nový, v našich podmínkách dosud neodzkoušený přípravek, teprve praxe ukáže účinnost jeho použití.

Přípravek Apiguard si objednalo celkem cca 40 našich členů v celkovém počtu 1127 ks 50g dávek. Po dohodě bylo objednáno 1200 ks.

Přítomní členové odsouhlasili využití dotace od MěÚ Trutnov na částečné krytí nákladů na zakoupení přípravku Apiguard. Konečná cena byla stanovena na 7,- Kč za jedno 50g balení.

Přípravek byl dne 25.7.2012 doručen a členové si ho mohou vyzvednout u přítele Hrůzy a přítele Trobla, viz příloha Seznam včelařů požadujících Apiguard.

Protože se v časopise Včelařství 7/2012  v Příloze č. 7/2012 na stránce č. 5 vpravo nahoře objevila tato informace: „Preparáty na bázi thymolu lze aplikovat až po posledním odběru medu. Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravky na bázi thymolu přítomny v úlu se nesmějí vytáčet v průběhu následujícího jara“, která popírá nezávadnost tohoto přípravku a je v rozporu s prohlášením výrobce, bude proveden dotaz na redakci časopisu Včelařství a na autora tohoto příspěvku. Zajistí přítel Horský.

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  v 16 hodin.  Další schůze 9.8.2012

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 26.7.2012


 

Zpět