Výroční členská schůze základní organizace Trutnov

25.04.2012 10:51

 

 

 

Výroční  členská schůze základní organizace Trutnov

 

 

Konané dne :  24.3.2012  Haway Trutnov

 

 

Program dnešní  VČS:

 1. Volba Mandátní komise - Semerád Zd. Filípková 
 2. Volba Návrhové komise - Uttendorfský, Loufek, Zelinka
 3. Zprávu o činnosti  organizace za rok 2011  př.ing. Horský
 4. Zprávu o hospodaření za rok 2011 -  př. Trobl  Zdeněk
 5. Zprávu o revizi hospodaření ZO -  př. Fiala Bohuslav
 6. Zpráva o zdravotním stavu včelstev – př. Hrůza Jiří
 7. Diskuze k předneseným zprávám
 8. Návrh rozpočtu na činnost  ZO na rok 2012  -  př. Trobl
 9. Plán činnosti na rok 2012 – př. Mašek Ladislav
 10. Občerstvení - pohoštění
 11. Usnesení  VČS
 12. Promítnutí DVD
 13. Závěr VČS

 

 

 

 

3) Zprávu o činnosti  organizace za rok 2011

Jaký byl včelařský rok 2011.Včelky vyzimovaly vcelku dobře. Počasí v březnu přálo. V dubnu však uhodily mrazy trvající několik dnů. Ty zasáhly kvetoucí stromy, pomrzly ořešáci, některé kvetoucí stromy ale i listnaté lesní porosty buků a javorů.Pak ve včelstvech nastal bouřlivý rozvoj, to splňovalo slibnou snůšku květového medu. Medníky se plnily medem a včelaři s tím měli plno práce vytočit květový med. Po mrazech se příroda postupně vzpamatovávala, pomrzlé letorosty byly nahrazeny novými mladými výhonky. Včelaři očekávali vydatnou snůšku z medovice. Přemnožil se však určitý druh mšic, který způsobil, že včely si do úlů přinášely melicitózní med. Nebyl to úplně tvrdý cementový med, nešel však stejně z rámků vytočit, a když tak velmi špatně. Velké množství medu zůstalo i po vytočení v rámcích. Včelaři pak museli zvolit jedno z několika řešení.

1. Nedoporučuje se ponechat tento med včelám do zimy.

2. odvíčkovat plásty, ty namočit do vody a pak med vytočit. Med je však znehodnocen a roztok lze maximálně využít na medovinu.

3. odebrat rámky a zkrmit je na jaře.

Přesto lze hodnotit rok 2011 za nadprůměrnou mednou úrodu.

 

Ten včelař, který začal brzy po medobraní krmit, udržel včelstva v kondici. Letní včely zpracovaly cukerné zásoby na zimu. Dostatek zásob v srpnu a září způsobil, že se královna rozkladla a včelstva vychovaly dlouhověké včely, které zdárně přečkaly dlouhou a na mráz krutou zimu 2011/2012.

 

Na počátku roku 2011 bylo v základní organizaci organizováno 75 členů, kteří na podzim 2010 zazimovali do roku 2011  841 včelstev. Jestliže v září 2010 včelaři přihlásili k zazimování 841 včelstev,  pak o rok později v září 2011 zazimovali včelaři 1040. Tyto počty jsou však zkresleny tím, že přítel Horský Zdeněk mladší včelaří se 79 včelstvy u České Skalice, ale svá včelstva přihlásil do stavu v ZO Trutnov. Skutečný počet včelstev na území ZO je tedy 961 včelstev, což je o 120 včelstev více zazimovaných proti roku 2010.

 V březnu jsme provedli ve včelách první prohlídku a zhodnotili stav včelstev po zimě.

 

K dnešnímu dni je v trutnovské organizaci organizováno 83 včelařů.

V roce 2011 se přihlásili do organizace včelaři: Rudolf Poliak z Voletin -  ročník 1966 se šesti včelstvy, Kavan Petr z Chvalče – ročník 1982 se třemi včelstvy, Zdeněk Horský ml. z Voletin – ročník 1976 s 96 včelstvy, Turek Jiří z Trutnova – ročník 1974 se třemi včelstvy, Valenta Milan z Trutnova – ročník 1966 se dvěma včelstvy, Zelinka Zdeněk ze Starých Buků – ročník 1976 se čtyřmi včelstvy, Mrštík Bohuslav z Pilníkova – ročník 1949 se šesti včelstvy a do organizace se znovu přihlásil přítel Lískovský Otto ze Slavětína u Radvanic

Zpět