Výroční členská schůze

12.02.2014 21:45

 

Upozorňuji, že výroční členská schůze se bude konat v sobotu 22.3.2014 a tentokrát netradičně od 15,00 hod. v restauraci U Kučerů  v Trutnově Poříčí.

Důvěrníci seznámí s termínem a místem konání schůze včelaře ve svém okrsku.

Přítel Horský zajistí seznámení ostatních důvěrníků, kteří nemají e-mailovou adresu.

Přítel Trobl zajistí zveřejnění na internetových stránkách.

Přítel Adámek nabídl našim včelařům možnost účasti na přednáškách, které pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, o.s.

První přednáška se koná v sobotu 22.2.2014 od 9,00 hod. v Elektrárně Poříčí. Přednáší RNDr. František Kašpar na téma chov včelích matek

Druhá přednáška se koná v sobotu 22.3.2014 od 9,00 hod. v Elektrárně Poříčí. Přednáší MVDr Martin Kamler na téma nemoci včel - hlavně nosematóza. Zde bude možné provést instruktážní vyšetření přinesených vzorků.

Vstupné na jednotlivou přednášku je 50,- Kč.

Druhá přednáška je v den naší výroční schůze. Zájemci stihnou obě akce. Jen pro informaci, v restauraci Haway nás již odmítli. V restauraci U Kučerů nám zase nabídli jen odpolední čas

Zpět