Výroční členská schůze .

05.03.2013 23:19

 

         Výroční členská schůze naší ZO se bude konat v sobotu 23.3.2013 od 9,00 hod. v restauraci Haway v Trutnově Chřiblici.

Organizační zajištění VČS

a)      Řízení schůze a organizační záležitosti                         Mašek

b)      Mandátová komise                                                      Semerád, Endrych

c)       Návrhová komise                                                        Uttendorfský, Loufek, Zelinka

d)      Zprávu o činnosti výboru                                               Horský

e)      Zprávu o hospodaření                                                   Trobl

f)       Zprávu za KRK                                                              Fiala Bohuslav

g)      Návrh rozpočtu                                                              Trobl

h)      Seznámení s výsledky vyšetření vzorků měli                      Hrůza

i)        Přijmutí nových členů naší organizace                              Mašek

j)        Diskuse

k)      Návrh na usnesení                                                            Uttendorfský

l)        Promítnutí své prezentace                                                 Hrůza

m)    Závěr VČS

 

Přítel Horský předá informaci o konání VČS všem důvěrníkům, kteří nemají emailovou adresu. Všichni důvěrníci budou o konání VČS informovat členy ve svém okruhu.

Zpět