Schůzka včelařů.

07.07.2011 21:12

     

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice

 U Truta v 16 hodin. 

Na příští schůzi v červenci bude promítnuto další video o chovu matek. Zkušební ověření promítnutí videa o životě včel na schůzi v červnu proběhla úspěšně.

Zpět