Odevzdání vzorků měli .

17.01.2014 17:50

1)     Všichni včelaři naší ZO mají povinnost odevzdat důvěrníkům do 31.1.2014, případně osobně na schůzi dne  6.2. 2014  vzorky měli.   

2)     Důvěrníci (případně včelaři) odevzdají vzorky měli ve čtvrtek dne 6.2.2014 od 16,00 do 17,00 hod. v pivnici U Truta. Je to poslední termín pro odevzdání vzorků. Zde si vzorky převezme přítel Hrůza a zajistí jejich předání MVDr Mertovi do 10.2.2014.

3)     Vzorky měli se odevzdávají v kelímku (například od jogurtu) zakryté hadříkem a stažené gumou. Na kelímku bude uvedeno jméno a příjmení včelaře a počet včelstev. Včelaři, kteří mají více stanovišť,  ještě uvedou stanoviště. Jeden vzorek může být maximálně z 25 včelstev.

           Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.

           Únorová schůze naší ZO bude přesunuta na první čtvrtek v měsíci, to je na 6.2.2014 a bude zaměřena na předání vzorků měli.

Zpět