Členská schůze

23.11.2010 22:36

 

 

V sobotu 27. listopadu 2010 v 9.00 hodin v pensionu Úsvit na Kryblici v Trutnově se koná členská schůze včelařů ZO Trutnov. Místnost v přízemí vlevo u vchodu do budovy.

Program schůze:

1. Termínový a časový postup ošetření včelstev při 3. léčení aerosolem v prosinci 2010

2. Očištění podložek pro následný spad měli

3. Projednání termínu odevzdání měli, měl odevzdat v normalizované krabičce

4. Výplata dotace 1.D. a zaplacení členského příspěvku na rok 2011

     V případě, že se z mimořádných důvodů nebudete moci dostavit, pověřte  pro

     vyzvednutí peněz plnou mocí jinou osobu . Formulář plné moci je v časopise Včelařství 8/2010.

 

Účast nutná! Peníze se musí vyplatit do konce listopadu 2010. Pokud si peníze do tohoto termínu nevyzvednete, budou odeslány zpět.

 

Horský Zdeněk, Voletiny 81, Trutnov 3

Zpět