ZO ČSV Trutnov

16.08.2012 22:06

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 9.8.2012  místo: pivnice U Truta

Přítomni: Horský, Vondra V., Kopáček, Melezínek, Valenta M., Loufek, Mašek, Trobl, Hrůza, Bouška

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Poznatky ze zajištění letního léčení

3.  Organizace a zajištění výstavy „Svět květin“

4.  Příprava příští schůze – odevzdání žádostí o dotace

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

Přítel Horský provedl dotaz na redakci časopisu Včelařství ohledně článku, který se týkal použití léčiva Apiguard. Bylo sděleno, že vysvětlení bude uvedeno v příštím čísle časopisu Včelařství.

K bodu 2..Přítomní členové se podělili se svými poznatky s použitím léčiva Apiguard. Je stále ještě několik kusů tohoto léčiva navíc u přítele Hrůzy.

K bodu 3..Výstava „Svět květin“ se koná ve dnech 17. až 19.8.2012.

            Organizační zajištění:

            Datum             Čas                              Úkol                            Zajišťuje přítel

            14.8.                14,00                          postavení haly             Mašek

            15.8.                14,00                          postavení stolů                        Mašek, Horský

            17.8.                8,00                            vybavení exponáty     Novotný, Mašek, Hrůza

            17.8.                8,00 – 13,00               obsluha výstavy          Mašek, Uttendorfský

                                   13,00 – 18,00             obsluha výstavy          Melezínek, Bouška

            18.8.                8,00 – 13,00               obsluha výstavy          Valenta M., Kožíšek

                                   13,00 – 18,00             obsluha výstavy          Horský, Hrůza

            19.8.                8,00 – 13,00               obsluha výstavy          Kopáček, Hrůza

                                   13,00 – 16,00             obsluha výstavy          Mašek, Horský

 

K bodu 4  Příští členská schůze se netradičně bude konat již první čtvrtek v měsíci září, to je 6.9.2012 v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.

Na této schůzi mají včelaři naší ZO možnost odevzdat vyplněnou „Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D  Podpora včelařství“ včetně druhé strany „Podklady pro statistický výkaz….“. Formulář je v časopise Včelařství č. 8/2012.

Upozorňujeme, že neodevzdání těchto dokladů zbavuje včelaře možnost vyplacení dotace.

Na této schůzi je také možné odevzdat vyplněné „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“.

Vážení včelaři, připomínám na odevzdání žádosti o dotaci 1.D do prvního čtvrtka v září 2012 na členské schůzi v salonku pivnice U Truta v 16 hodin.
Horský Zdeněk

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 9.8.2012  

 

Zpět