Zápis ze schůze 10.11.2011

16.11.2011 12:52

 

K Z ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 10.11.2011

Přítomni: Kožíšek, Melezínek, Mašek, Trobl, Kopáček, Valenta Milan,  Semerád, Loufek, Horský, Adámek, Bouška,

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS

2.  Nákup dataprojektoru

3.  Zajištění léčení aerosolem v tomto roce

4.  Příprava členské schůze k předání dotace podpora včelařství

5.  Odběr měli na rozbor moru včelího plodu

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

K bodu 2. Přítel Valenta Milan předložil prospekty na 6 typů diaprojektoru a přítel Trobl další dva prospekty. Na příští členské schůzi předloží přítel Mašek posouzení vhodnosti jednotlivých nabídek.

K bodu 3. Přítel Horský provede rozpis stanovišť pro jednotlivé léčitele (Horský, Hrůza, Loufek) a předá jim do 20.11.2011 tyto podklady, včetně kontaktů na jednotlivé včelaře.

 Přítel Hrůza překontroluje, zda léčivo M1 vystačí pro všechna včelstva naší ZO (1040) a případně objedná chybějící léčivo. Zároveň zajistí předání potřebného množství léčiva jednotlivým léčitelům do 23.11.2011. 

 bodu 4. V souladu s předáním dotace na podporu včelařství jednotlivým členům naší ZO zajistí přítel Trobl podklady pro předání dotace a společně s přítelem Horským zajistí místo a termín konání členské schůze. Tyto informace předají všem důvěrníkům, kteří zajistí informaci všem členům.

K bodu 5.  V příloze tohoto zápisu je seznam, který nám předal vedoucí veterinární správy Trutnov MVDr Merta. Je v něm seznam včelařů naší ZO (a několik cizích), kteří mají povinnost odevzdat vzorek měli na rozbor moru včelího plodu v tomto roce. Jedná se o směsný vzorek ze všech včelstev bez ohledu na množství roztočů. Vzorek včelaři odevzdají léčitelům při třetím léčení aerosolem v kelímku od jogurtu a s popisem svého jména. Přítel Horský zajistí předání této informace všem včelařům, kterých se to týká.

 

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  v 16 hodin.  Další schůze 8.12.2011

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 15.11.2011.         

Zpět