Zápis ze členské schůze 12.1.2012

25.01.2012 11:27

 

Zápis ze členské schůze 12.1.2012

 

Přítomni: Velech, Uttendorfský, Mašek, Trobl, Valenta M., Kožíšek, 

                  Kopáček, Melezinek, Horský

Program: 1. Odběr vzorků na vyšetření na mor včelího plodu

                  2. Příprava výroční členské schůze

                  3. Odevzdání vzorků měli na vyšetření V.D.

                  4. Různé

K bodu 1: Mimo včelařů Horský, Krejčí, Poliak, Gančur odevzdali vzorky všichni určení. Horský dodá 13.1. , ostatní  jmenovaní předají urychleně co nejdříve.

K bodu 2.: Výroční schůze se bude konat v březnu. Termín se upřesní po dodání výsledků vyšetření měli na V.D. Na schůzi se promítne video o chovu včel.

K bodu 3.: Vzorky měli na vyšetření přítomnosti V.D. předají všichni včelaři příteli Hrůzovi.  do 9.2. Tento den se koná pravidelná schůze v 16 hodin u Truta,  kde vzorky zimní měli můžete předat. Po tomto datu budou vzorky za celou ZO hromadně odeslány k vyšetření .

K bodu 4.: Př. Horský podepsal protokol o převzetí a používání notebooku a projektoru pro potřeby ZO ČSV Trutnov.

Projednány zkušenosti s podzimním léčení aerosolem. Do budoucna nutné upřesnit stanoviště včelstev a celou koordinaci léčení v jednotlivých místech.   

 

Za výbor ZO ČSV o.s. Trutnov

Mašek Vladimír                                       Ing.Horský Zdeněk

                předseda                                                       jednatel

 

Zpět