Zapis z členské schůze

17.03.2012 22:17

  Přátelé včelaři,
zasílám zápis ze členské schůze. Dne 15.3. organizace dostala léčivo na včelstva, která se na jaře musí přeléčovat.Jiří Hrůza bude mít léčivo v pondělí k rozdání.
Léčit budou včelaři, kteří mají více jak 2 brouky na včelstvo.
Horský Zdeněk 

  

Základní organizace ČSV Trutnov

                                                                Březnová  členská schůze a zasedání výboru organizace

 

se konala dne   8.3. 2012     v 16:00 hodin  U TRUTA  

 

Omluveni              :             

 

Přítomní:              Horský,Mašek, Trobl, , Fiala B., Kožíšek, Bouška, Melezínek,Zelinka,     Kopáček, Uttendorfský, Kožíšek

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Došlá pošta
 3. Zpráva o vyšetření vzorků měli – přítel Hrůza
 4. Informace o přednáškách konaných v EPO ve dnech 25.2. a 3.3.2012
 5. Příprava průběhu VČS  ( 24.3.2012)
 6. Diskuse

 

Plnění:

 1. Zasedání zahájil přítel Mašek a protože se přítel Bouška omluvil z účasti na výroční členské schůzi, byla mu předána knížka o chovu včel a poděkování za jeho obětavou činnost ve funkci předsedy naší ZO v minulém období již na této členské schůzi.
 2. Došlá pošta -  přítel Horský
 3. Přítomní členové byli seznámeni s výsledky vyšetření vzorků měli. Zároveň bylo rozhodnuto léčit na jaře všechna včelstva, která byla zamořena od 2 VD na včelstvo. Někteří naši členové neodevzdali vzorky včas. Ze strany veterinární správy jsme za to sklidili kritiku. Na členské schůzi musíme přijmout opatření, aby se toto neopakovalo.
 4. Ve dnech 25.2. a 3.3.2012 se konaly v zasedací místnosti ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí přednášky Pracovní společnosti nástavkových včelařů na téma nemoci včel a včelařská praxe. Přednášky měly vysokou úroveň a účastnili se jich i členové naší ZO.
 5.   Organizační zajištění VČS
 1. Řízení schůze a organizační záležitosti             Mašek
 2. Návrh Mandátové komise                               Semerád, Endrych
 3. Návrh Návrhové komise                                 Uttendorfský, Loufek, Zelinka
 4. Zprávu o činnosti výboru                                Horský
 5. Zprávu o hospodaření                                   Trobl
 6. Zprávu za KRK                                              Fiala Bohuslav
 7. Návrh rozpočtu                                            Trobl
 8. Seznámení s výsledky vyšetření vzorků měli    Hrůza
 9. Přijmutí nových členů naší organizace            Mašek
 10. Diskuse
 11. Návrh na usnesení                                      Uttendorfský
 12. Promítnutí videa
 13. Závěr VČS

 

 1. Diskuse se zaměřila na výsledky vyšetření vzorků měli a na způsob, jak se připravit na léčení v tomto roce.

 

 

 

V Trutnově

Dne : 8.3.2012

Vypracoval : Ing. Zdeněk Horský a Vladislav Mašek

 

 

 

Zpět