Zápis z členské schůze ZO dne 8.11.2012

16.11.2012 22:14

 

ZO ČSV Trutnov

Zápis z členské schůze ZO dne 8.11.2012  místo: pivnice U Truta

Přítomni: Horský, Melezínek, Loufek, Mašek, Trobl, Uttendorfský, Kožíšek, Kopáček, Valenta M., Typlt, Turek, Velech, Vondra.

Program:                      1.  Kontrola plnění úkolů z minulé ČS a nové úkoly

2.  Dotaz a odpověď na článek v časopise Včelařství č. 7

3.  Zimní léčení plamenovým aplikátorem

4.  Provedení dotazníkové akce

5.  Předání dotací

6.  Diskuse

K bodu 1.  Přítel Mašek přečetl zápis z minulé členské schůze a plnění uložených úkolů.

a)      Dohledat ztracený nápis naší ZO používaný nad vchodem do stanu - zajistí přítel Hrůza.

b)      Přítel Horský a přítel Hrůza připraví pro leden a únor 2013 svoji prezentaci.

K bodu 2...Přítel Mašek provedl dotaz na ústředního ředitele Státní veterinární správy doc. MVDr. Milana Malenu, který byl podepsán pod článkem v časopise Včelařství č. 7 (článek se týkal vytáčení jarního medu z plástů ošetřených přípravkem na bázi thymolu).

Odpověď ústředního ředitele Státní veterinární správy – podstatná část:

První medová snůška (kvalita medu) není nijak ovlivněna ošetřením thymolovými preparáty, které proběhlo předchozí rok. Pokud tedy došlo k ošetření Apiguardem v letním období tohoto roku, na kvalitu medu v příštím roce toto nebude mít vliv. Tato část textu bude z článku odstraněna a celkové znění dokumentu bude v časopise Včelařství v příštím roce revidováno.

K bodu 3.  Pro zajištění zimního léčení provede přítel Horský rozpis stanovišť pro jednotlivé léčitele (Horský, Hrůza, Loufek) a předá jim do 1.12.2012 tyto podklady, včetně kontaktů na jednotlivé včelaře. Léčení bude provedeno přípravkem M1 s použitím vody. Včelaři zaplatí léčiteli částku 10 Kč za jedno včelstvo.

 

K bodu 4.  Pro lepší monitorování zdravotního stavu našich včelstev členská schůze odsouhlasila provést dotazníkovou akci pro členy naší ZO.

Dotazníková akce má tento obsah:

Jméno a příjmení včelaře:…………………….,

Rámková míra  ……………………….. a počet nástavků zazimovaných včelstev: …………….,

Počet zazimovaných včelstev na každém stanovišti zvlášť ……..

1)     Provedl jsem letní léčení Apiguardem:    ano        ne,  jenou dávkou / dvěmi dávkami

2)     Provedl jsem letní léčení jiným přípravkem:        ano    ne       Jakým? ……………….

3)     Jaký byl spad roztočů po letním léčení:    velký,   malý,   nesledoval jsem

4)     Jaký byl spad roztočů po první fumigaci:      průměrný počet roztočů :               ,

5)     Jaký byl spad roztočů po druhé fumigaci:      průměrný počet roztočů :              

6)     Došlo v období léto až zima 2012 k úhynu včelstev:  počet ……….

Soubor otázek bude vytištěn a předán všem včelařům současně s předáním dotace.

K bodu 5.  V souladu s předáním dotace na podporu včelařství jednotlivým členům naší ZO zajistí přítel Trobl potřebné podklady a společně s přítelem Horským zajistí místo a termín předání dotace. Tyto informace předají všem důvěrníkům, kteří zajistí informaci všem členům. Z dotace bude zároveň odečtena částka na zaplacení členských příspěvků.

K bodu 6.  Diskuse se zaměřila na letní a podzimní léčení.

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  od 16 hodin.  Další schůze 13.12.2012.

Zapsal:  Horský Zdeněk a Mašek Vladislav   dne 8.11.2012

Zpět