Žádost o vysvětlení

26.10.2012 22:33

 

 

Poznámka, která se týká vytáčení plástů po ošetření Apiguardem (thymol) se týká jen případného vytočení v jarním období, kterým je myšleno období počátku roku. Netýká se období kalendářního jara, respektive nové sezóny, kdy se uskuteční první vytočení medu. Tato první medová snůška (kvalita medu) není nijak ovlivněna ošetřením thymolovými preparáty, které proběhlo předchozí rok. V souladu s příbalovou informací k přípravku dále uvádím, že ošetření thymolem (Apiguardem) se nedoporučuje pouze během snůšky, viz níže.

„ Aplikaci neprovádějte během snůšky, aby bylo zabráněno možnému nepříznivému ovlivnění chuti medu.“

Příbalová informace dále uvádí:

ochranná lhůta veterinární
Med: 0 dní.
Nepoužívejte během období snůšky medu.

Pokud tedy došlo k ošetření Apiguardem v letním období tohoto roku, na kvalitu medu v příštím roce toto nebude mít vliv. Protože výše zmiňovaná věta: „Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravky na bázi thymolu přítomny v úlu se nesmějí vytáčet v průběhu následujícího jara“ zavdává příčinu k nejednoznačnému výkladu, pro období roku 2013 – jara 2014 bude z textu odstraněna a celkové znění dokumentu bude revidováno.

Rád bych ještě uvedl, že citovaný dokument, otištěný v časopise Včelařství č. 7 není právně závazný dokument, kterým jsou chovatelé povinni se řídit, tím jsou konkrétní mimořádná veterinární opatření, vydávaná místně příslušnou Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy (KVS SVS – v tomto případě pro Královéhradecký kraj), která jsou uveřejněna na úřední desce KVS SVS pro Královéhradecký kraj – NAŘÍZENÍ SVS 1868/2012 ZE DNE 7. 3. 2012. Toto nařízení zákaz vytáčení po použití thymolu neobsahuje.

S pozdravem

MVDr. Zbyněk Semerád

ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

 

Zpět