Výroční členská scvhůze

24.02.2011 22:07

Dne 26. března 2011 se od 9.00 hod. koná v restauraci Haway v Trutnově na Kryblici  výroční členská schůze. Účast nutná. 

Na programu bude mimo jiné i volba nového člena výboru ZO, výsledky vyšetření vzorků a rozbor hospodaření organizace.

Předpokládá se i přednáška na téma "Dotace z prostředků EU". 

Zpět