Úkoly pro včasné odevzdání vzorků měli:

17.12.2012 21:51

 

 


1)     všech důvěrníků. Pozvánky zajistí přítel Horský.

2)     Všichni včelaři naší ZO mají povinnost odevzdat vzorky měli důvěrníkům do 31.1.2013. Na příští schůzi naší ZO konané dne 10.1.2013 od 16,00 hod. v pivnici U Truta pozvat a zajistit účast

3)     Důvěrníci (případně včelaři) odevzdají vzorky měli v úterý dne 5.2.2013 od 16,00 do 17,00 hod. v pivnici U Truta. Je to poslední termín pro odevzdání vzorků. Zde si vzorky převezme přítel Hrůza a zajistí jejich předání MVDr Mertovi do 8.2.2013.

4)     Vzorky měli se odevzdávají v kelímku (například od jogurtu) zakryté hadříkem a stažené gumou. Na kelímku bude uvedeno jméno a příjmení včelaře a počet včelstev. Včelaři, kteří mají více stanovišť ještě uvedou stanoviště.

Zpět