Pozvanka

24.02.2016 20:41

Přátelé,

jménem výboru naší základní organizace Vás zvu na 

 

Výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 19. března 2016 od 9,00 hod. v Restauraci Stadion v Trutnově.

 

V příloze posílám pozvánku s navrhovaným programem.

Účast na výroční schůzi je jednou ze základních povinností každého člena.

Zároveň žádám o účast všechny nové členy, které jsme přijali od poslední výroční schůze.

 

Přítel Horský seznámí s termínem výroční schůze všechny důvěrníky, kteří nemají internetovou adresu. 

Všichni důvěrníci zajistí informaci všem členům ve svém okruhu.

 Zpět